جدول توزیع t

جدول توزیع t (محاسبه مقادیر بحرانی توزیع t student)

جدول توزیع t یکی از پیوست هایی است که در کتاب های آمار و اقتصادسنجی وجود دارد. تصویر زیر جدول توزیع t را نشان می دهد.

جدول توزیع t

همانطور که مشاهده می‌شود استفاده از جدول فوق، کمی پیچیده به نظر می رسد.سایت اقتصادی ها ابزاری را برای شما طراحی کرده است که با استفاده از آن به راحتی می توانید مقادیر بحرانی توزیع t را محاسبه نمایید. ابزار زیر در مقایسه با جدول توزیع t که در بالا مشاهده می کنید دارای چند مزیت است. اول اینکه با استفاده از ابزار زیر می توانید مقدار بحرانی را برای تمامی سطوح اطمینان محاسبه نمایید و دوم اینکه استفاده از آن آسان بوده و نتایج دقیق تری را بدست می دهد.

ابزار محاسبه مقادیر بحرانی توزیع t

برای استفاده از ابزار زیر کافیست در قسمت Degrees of Freedom، درجه آزادی را وارد نموده و در قسمت Level of Significance نیز سطح معنی داری را تعیین نمایید.  در قسمت  of Tails # دو طرفه یا یک طرفه بودن آزمون را مشخص کنید و نهایتا قسمت direction را کاملا متناسب با of Tails # انتخاب کنید.

به عنوان مثال اگر درجه آزادی شما 10 باشد و می خواهید مقدار بحرانی را برای سطح معنی داری 0.05 (سطح اطمینان 95 درصد) محاسبه کنید. در قسمت Degrees of Freedom عدد 10 و در قسمت Level of Significance عدد 0.05 را وارد نمایید. سپس of Tails # و direction را بر اساس حالت های زیر انتخاب نمایید:

**در صورتی که در قسمت of Tails # مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را انتخاب نمودید همیشه در قسمت direction چپ را انتخاب کنید. برای مقدار بحرانی سمت راست نیز همواره در قسمت direction سمت راست را انتخاب کنید.

1-اگر آزمون شما دو طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت راست توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Right (two tail-value و در قسمت direction، گزینه Right را انتخاب کنید.

2-اگر آزمون شما دو طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Left (two tail-value و در قسمت direction، گزینه Left را انتخاب کنید.

3-اگر آزمون شما یک طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Left (Single و در قسمت direction، گزینه Left را انتخاب کنید.

4-اگر آزمون شما یک طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت راست توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Right (Single و در قسمت direction، گزینه Right را انتخاب کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید