جدول توزیع کای دو

جدول توزیع کای دو یا کای اسکوئر یا کای مربع (Chi-2)

جدول توزیع کای دو در زیر قرار داده شده است. در توزیع های نرمال و t، مقادیر بحرانی دنباله راست، برابر قدر مطلق مقادیر بحرانی دنباله چپ بودند اما به دلیل نامتقارن بودن توزیع کای دو، مقادیر بحرانی دنباله راست متفاوت از مقادیر مربوط به دنباله چپ است. بنابراین در زیر جدول توزیع کای دو شامل دو قسمت است. قسمت اول مربوط به مقادیر بحرانی دنباله راست و قسمت دوم مربوط به دنباله سمت چپ است.

جدول توزیع کای دو برای مقادیر بحرانی سمت راست توزیع


جدول توزیع کای دو دنباله راست


جدول توزیع کای دو برای مقادیر بحرانی سمت چپ توزیع


جدول توزیع کای دو دنباله چپ

احتمالا شما هم متوجه شده اید که استفاده از جداول فوق، کمی سردرگم کننده است و شما به سختی می توانید مقدار بحرانی مورد نظر خود را پیدا کنید. سایت اقتصادی‌ها به عنوان اولین سایت فارسی زبان در این زمینه اقدام به طراحی ابزاری نموده است که با استفاده از آن به راحتی می توانید مقادیر بحرانی توزیع کای دو را محاسبه نمایید. مزیت این ابزار نسبت به جداول فوق این است که اولا استفاده از آن بسیار آسان است و ثانیا با استفاده از این ابزار می توانید مقادیر بحرانی را کاملا به صورت دقیق و برای تمامی سطوح اطمینان محاسبه نمایید.

برای استفاده از ابزار زیر کافیست در قسمت Degrees of Freedom، درجه آزادی را وارد نموده و در قسمت Level of Significance نیز سطح معنی داری را تعیین نمایید.  در قسمت  of Tails # دو طرفه یا یک طرفه بودن آزمون را مشخص کنید و نهایتا قسمت direction را کاملا متناسب با of Tails # انتخاب کنید.

به عنوان مثال اگر درجه آزادی شما 10 باشد و می خواهید مقدار بحرانی را برای سطح معنی داری 0.05 (سطح اطمینان 95 درصد) محاسبه کنید. در قسمت Degrees of Freedom عدد 10 و در قسمت Level of Significance عدد 0.05 را وارد نمایید. سپس of Tails # و direction را بر اساس حالت های زیر انتخاب نمایید:

**در صورتی که در قسمت of Tails # مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را انتخاب نمودید همیشه در قسمت direction چپ را انتخاب کنید. برای مقدار بحرانی سمت راست نیز همواره در قسمت direction سمت راست را انتخاب کنید.

1-اگر آزمون شما دو طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت راست توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Right (two tail-value و در قسمت direction، گزینه Right را انتخاب کنید.

2-اگر آزمون شما دو طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Left (two tail-value و در قسمت direction، گزینه Left را انتخاب کنید.

3-اگر آزمون شما یک طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Left (Single و در قسمت direction، گزینه Left را انتخاب کنید.

4-اگر آزمون شما یک طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت راست توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Right (Single و در قسمت direction، گزینه Right را انتخاب کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید