جدول توزیع F

ابزار محاسبه مقادیر بحرانی توزیع F

جدول توزیع F یکی از پیوست های رایج در کتب آمار و اقتصادسنجی است. در ادامه این جدول را جهت استفاده شما عزیزان قرار داده ایم. اما همانطور که در معرفی دیگر ابزارهای محاسبه مقادیر بحرانی توزیع های نرمال، t و کای دو عنوان شد، این جداول به دو دلیل قابل استفاده نیستند: اول اینکه پیدا کردن مقدار بحرانی مورد نظر کاری واقعا دشوار است و دوم اینکه این جداول همه درجه های آزادی و سطوح اطمینان را در بر نمی گیرند. ابزاری که سایت اقتصادی‌ها تهیه کرده است این دو مشکل را رفع نموده است و شما می توانید مقادیر بحرانی مورد نظر خودتان را به صورت کاملا دقیق با استفاده از این ابزار محاسبه نمایید.

برای استفاده از ابزار زیر کافیست در قسمت Numerator degrees of freedom، درجه آزادی صورت و در قسمت Denominator degrees of freedom درجه آزادی مخرج را وارد نموده و در قسمت Level of Significance نیز سطح معنی داری را تعیین نمایید.  در قسمت  of Tails # دو طرفه یا یک طرفه بودن آزمون را مشخص کنید و نهایتا قسمت direction را کاملا متناسب با of Tails # انتخاب کنید.

به عنوان مثال اگر درجه آزادی صورت 1 و درجه آزادی مخرج 10 باشد و می خواهید مقدار بحرانی را برای سطح معنی داری 0.05 (سطح اطمینان 95 درصد) محاسبه کنید. در قسمت Numerator degrees of freedom عدد 1 و در قسمت Denominator degrees of freedom عدد 10 را وارد نموده و همچنین در قسمت Level of Significance عدد 0.05 را وارد نمایید. سپس of Tails # و direction را بر اساس حالت های زیر انتخاب نمایید:

**در صورتی که در قسمت of Tails # مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را انتخاب نمودید همیشه در قسمت direction چپ را انتخاب کنید. برای مقدار بحرانی سمت راست نیز همواره در قسمت direction سمت راست را انتخاب کنید.

1-اگر آزمون شما دو طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت راست توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Right (two tail-value و در قسمت direction، گزینه Right را انتخاب کنید.

2-اگر آزمون شما دو طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Left (two tail-value و در قسمت direction، گزینه Left را انتخاب کنید.

3-اگر آزمون شما یک طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت چپ توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Left (Single و در قسمت direction، گزینه Left را انتخاب کنید.

4-اگر آزمون شما یک طرفه است و می خواهید مقدار بحرانی سمت راست توزیع را بدست آورید در قسمت  of Tails #، گزینه (Right (Single و در قسمت direction، گزینه Right را انتخاب کنید.

جدول توزیع F

 

جدول توزیع Fftable1ftable2ftable3ftable4ftable5ftable6ftable7

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید