رتبه های کنکور ۹۴ و دانشگاه قبولی

رتبه های کنکور ۹۴ و دانشگاه قبولی توسط اقتصادی‌ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش‌آموختگان اقتصاد گردآوری شده است. اقتصادی‌ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

تذکر: بدیهی است رتبه‌ها و دانشگاه قبولی در جدول بالا مربوط به کنکور سال ۱۳۹۴ است و نمی‌تواند یک معیار قطعی برای سال ۱۳۹۵ و سال‌های بالاتر باشد. چون ممکن است ترکیب انتخاب رشته‌ها برای سال جدید تغییر کند. به هر حال یک ملاک خوب است برای اینکه بدانیم با رتبه کسب شده احتمالا در کدام دانشگاه پذیرفته خواهیم شد.

موفق باشید.

حسن طالبی

رتبه در کنکور دانشگاه پذیرفته شده گرایش توضیحات
۱ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
4 تهران علوم اقتصادی  
11 صنعتی شریف علوم اقتصادی  
16 تهران علوم اقتصادی  
18 صنعتی شریف علوم اقتصادی  
20 صنعتی شریف علوم اقتصادی  
21 تهران علوم اقتصادی  
۲۲ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
24 صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۳۱ صنعتی شریف علوم اقتصادی شبانه
34 صنعتی شریف علوم اقتصادی شبانه
38 تهران علوم اقتصادی احتمالا شبانه
41 تهران علوم اقتصادی  
66 علامه طباطبایی علوم اقتصادی  
67 فردوسی مشهد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
96 اقتصاد نفت و گاز   معدل: 17:60
97 تهران بانکداری اسلامی روزانه
127 تهران اقتصاد اسلامی روزانه
127 فردوسی مشهد علوم اقتصادی روزانه، اولویت اول
132 تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شبانه، رشته هایی که قبول نشده: محض شریف و تهران روزانه و شبانه، توسعه تهران، توسعه تهران شبانه
158 علامه طباطبایی انرژی رشته هایی که قبول نشده: محض روزانه و شبانه تهران و شریف، محض بهشتی، صنعت نفت تهران
158 علامه طباطبایی انرژی روزانه، رشته هایی که قبول نشده: محض شریف و تهران روزانه و شبانه، محض علامه
161 علامه طباطبایی محیط زیست رشته هایی که قبول نشده: محض تهران و شریف، تربیت و بهشتی و علامه، توسعه علامه، محیط تهران، محیط علامه
199 علامه طباطبایی محیط زیست  
206 تهران بانکداری شبانه
210 شهید بهشتی انرژی احتمالا شبانه
211 شهید بهشتی علوم اقتصادی شبانه
226 علامه طباطبایی تجارت الکترونیک رشته هایی که قبول نشده: سیستم بهشتی و محیط زیست علامه
237 بابلسر علوم اقتصادی  
240 علم و صنعت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
250 چمران اهواز علوم اقتصادی  
256 علامه طباطبایی علوم اقتصادی شبانه
257 مردود   انتخاب رشته و مشاوره بد
266 اصفهان علوم اقتصادی رشته هایی که قبول نشده: انرژی بهشتی
287 خوارزمی انرژی  
323 اصفهان اقتصاد توسعه  
343 رازی کرمانشاه علوم اقتصادی  
347 خوارزمی بانکداری  
378 علامه طباطبایی اقتصاد توسعه شبانه
390 الزهرا علوم اقتصادی  
405 علامه طباطبایی اقتصاد توسعه شبانه
425 علامه طباطبایی برنامه ریزی شبانه
446 رازی کرمانشاه علوم اقتصادی  
465 بابلسر علوم اقتصادی رشته هایی که قبول نشده: محض روزانه و شبانه تهران و شریف، مشهد و همدان. رشته هایی که قبول می شده: انرژی روزانه فردوسی، روزانه توسعه همدان، شبانه علامه و مدرس گرایش انرژی
465 بابلسر علوم اقتصادی  
483     مردود
500 چمران اهواز علوم اقتصادی سهمیه
526 علامه طباطبایی محیط زیست شبانه
658 قم   دانشگاه قم اسلامی
680 مازندران علوم اقتصادی  
680 مازندران انرژی  
730     مردود
736 کرمان علوم اقتصادی  
740 بابلسر علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
900 غیرانتفاعی خاتم اقتصاد توسعه  
1370     مردود
1900 اصفهان علوم اقتصادی غیر انتفاعی شهید اشرفی
2000 تهران   موسسه غیر انتفاعی خاتم
2170 مفید قم علوم اقتصادی غیر انتفاعی

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید