لگاریتم گیری از داده ها

لگاریتم گیری از داده ها، دلایل و مزایای آن

گرفتن لگاریتم از داده ها یکی از مهم ترین عملیاتی است که پیش از انجام تحلیل های آماری روی داده ها اعمال می شود، لگاریتم گیری دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که بهتر است با همه دلایل آن آشنایی داشته باشید. در ویدئوی زیر «سیاوش محمدپور» مدرس دوره های اقتصادسنجی در خصوص دلایل لگاریتم گیری توضیح می دهد.

البته می توان به موارد ذکر شده، چند نکته را هم اضافه نمود:
◀️در تئوری های اقتصادی، اعداد اغلب مثبت در نظر گرفته می شوند. لگاریتم گیری به برقراری این فرض کمک می کند (به عنوان مثال قیمت هیچ گاه منفی نیست).
◀️لگاریتم‌گیری موجب کاهش چولگی مثبت داده‌ها شده، اثر داده های پرت را کم کرده و همچنین به برقراری فروض کلاسیک کمک می کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید