تعریف متغیر مجازی در ایویوز

متغیر مجازی چیست؟ در نرم افزار ایویوز چگونه تعریف می شود؟

متغیر مجازی، یک متغیر کمی است که نماینده متغیرهای کیفی (مانند جنسیت، وابستگی سیاسی و …) یا شکست های ساختاری بوده و معمولا به دو مقدار صفر و 1 محدود می شود. به عنوان مثال زمانی که جنسیت یک فرد مرد است متغیر مجازی مقدار یک اختیار می کند و زمانی که جنسیت فرد زن است، مقدار آن برابر صفر می شود. یا به عنوان مثالی دیگر، زمانی که شکست ساختاری رخ می دهد، مقدار یک به خود می گیرد و زمانی که شرایط عادی برقرار است مقدار صفر خواهد داشت. در ویدئوی زیر، «سیاوش محمدپور» مدرس دوره های اقتصادسنجی، در خصوص مفهوم متغیرهای مجاری و نحوه تعریف کردن آنها در نرم افزار ایویوز (Eviews) توضیح می دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید