ارزش احتمال چیست؟

ارزش احتمال، معیاری برای تفسیر آزمون آماری

در هر آزمونی که در نرم افزارهای آماری انجام می شود، معمولا بخشی از خروجی به ارزش احتمال آزمون یا P-Value اختصاص دارد، البته ممکن است در برخی از نرم افزار ها مانند SPSS، به جای عبارت P-Value از لغت Sig که همان مخفف Significance یا معنی داری است، استفاده شود. در هر صورت، ارزش احتمال آزمون، معیاری است که با استفاده از آن در خصوص رد فرضیه صفر یا عدم رد آن اظهار نظر می شود. در ویدئوی زیر «سیاوش محمدپور» مدرس دوره های اقتصادسنجی، در خصوص مفهوم ارزش احتمال آزمون و نحوه تفسیر آن توضیح می دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید