رتبه های کنکور ۹۳ و دانشگاه قبولی

رتبه های کنکور ۹۳ و دانشگاه قبولی توسط اقتصادی‌ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش‌آموختگان اقتصاد گردآوری شده است. اقتصادی‌ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

تذکر: بدیهی است رتبه‌ها و دانشگاه قبولی در جدول بالا مربوط به کنکور سال ۱۳۹۳ است و نمی‌تواند یک معیار قطعی برای سال ۱۳۹۴ و سال‌های بالاتر باشد. چون ممکن است ترکیب انتخاب رشته‌ها برای سال جدید تغییر کند. به هر حال یک ملاک خوب است برای اینکه بدانیم با رتبه کسب شده احتمالا در کدام دانشگاه پذیرفته خواهیم شد.

موفق باشید.

حسن طالبی

رتبه در کنکور دانشگاه پذیرفته شده گرایش توضیحات
1 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
3 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
6 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
8 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
9 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
20 دانشگاه تهران علوم اقتصادی  
23 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
26 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
27 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
28 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
35 دانشگاه تهران علوم اقتصادی  
39 دانشگاه تهران علوم اقتصادی  
40 دانشگاه تهران علوم اقتصادی مشکوک
53 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
55 دانشگاه تهران انرژی  
56 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
59 علامه علوم اقتصادی دختر
60 دانشگاه تهران علوم اقتصادی شبانه
61 دانشگاه تهران انرژی  
62 دانشگاه تهران انرژی  
63 علامه علوم اقتصادی دختر
64 دانشگاه تهران اقتصاد محیط زیست  
65 دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
78 دانشگاه تهران علوم اقتصادی شبانه
79 دانشگاه علامه علوم اقتصادی نامشخص
85 اصفهان علوم اقتصادی  
88 علامه علوم اقتصادی نامشخص
90 تهران بانکداری  
105 نفت تهران    
109 تبریز علوم اقتصادی  
157 شهید بهشتی علوم اقتصادی مشکوک
170 شهید بهشتی سیستم های اقتصادی  
172 علم و صنعت توسعه  
175 علامه توسعه دختر
182 بهشتی برنامه ریزی  
195 دانشگاه شیراز علوم اقتصادی  
215 الزهرا علوم اقتصادی  
210 علامه محیط پسر
220 تهران بانکداری شبانه
227 علامه تجارت دختر
239 علامه محیط پسر
240 علامه تجارت دختر
252 علامه انرژی شبانه
292 الزهرا علوم اقتصادی  
300 اصفهان علوم اقتصادی  
303 الزهرا علوم اقتصادی  
316 علامه انرژی شبانه-پسر
320 علامه انرژی شبانه-پسر
330 اصفهان محض  
358 پژوهشگاه علوم انسانی علوم اقتصادی  
378 دانشگاه تهران اسلامی شبانه
379 اصفهان توسعه  
۳۸۰ علم و صنعت توسعه روزانه
394 علامه انرژی شبانه-پسر
404 دانشگاه مازندران علوم اقتصادی  
420 بابلسر علوم اقتصادی  
439 بابلسر علوم اقتصادی  
487 علامه بانکداری شبانه-دختر
533 دانشگاه علوم اقتصادی اسلامی روزانه
535 چمران علوم اقتصادی  
542 الزهرا علوم اقتصادی شبانه
555 همدان علوم اقتصادی  
603 علم و صنعت توسعه شبانه
636 زنجان علوم اقتصادی  
655 علامه محیط زیست شبانه-نامشخص
659 اصفهان اقتصاد هنر  
700 سمنان علوم اقتصادی  
735 الزهرا انرژی نامشخص
738 اصفهان اقتصاد هنر  
739 سمنان علوم اقتصادی معدل:15.26 روزانه
742 سمنان علوم اقتصادی  
751 الزهرا انرژی شبانه
758 ارومیه علوم اقتصادی تغییر رشته ای
761 علوم اقتصادی بانکداری شبانه
790 فردوسی توسعه شبانه
827 علامه بانکداری شبانه-پسر
830 فردوسی انرژی شبانه
921 اصفهان اسلامی شبانه
943 زاهدان علوم اقتصادی

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید