اهمیت اقتصاد کلان در کنکورهای اخیر

اهمیت اقتصاد کلان در کنکورهای اخیر توسط اقتصادی‌ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش‌آموختگان اقتصاد ارائه شده است. اقتصادی‌ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

نکته: هر چند سوالات کنکور 1394 را هم می شد با عمیق شدن در کتاب کلان دکتر عباس شاکری پاسخ داد، اما کتاب مکملی که برای منبع کلان در این سال مطرح بود، کتاب دکتر فریدون تفضلی بود.

البته نظر شخصی این است که همچنان کتاب کلان شاکری در کنار دو جلدی تیمور رحمانی منبع مورد اعتمادی برای اقتصاد کلان است. فقط به شرطی که با دقت خوانده شود و تمام مفاهیم به خوبی درک شود.

 

سرفصل

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1393 1394  

مجموع سوالات

تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست تعداد تست
چرخه تولید و درآمد ملی 2 2 1   1   1 1 7
محاسبات ملی 2 1 1 2 1 2 1 1 10
شاخص قیمت ها       2 1 2 1 1 6
مدل درآمد-مخارج 1 3 2 1     2 1 9
ضریب تکاثر 3   3 1 1 1     9
انواع سیاست های اقتصادی               1  
سیاست های پولی و مالی 1 1     1     3 3
شکاف رکودی و تورمی-رکود-تورم-رکود تورمی             1   1
شرایط تورمی یا رکودی و تاثیر آن بر اقتصاد               1  
بودجه دولت و عوامل موثر بر آن     1       1   2
بودجه متوازن و ضریب تکاثری آن   1 1     1   1 3
تثبیت کننده های خودکار                 0
معمای صرفه جویی و پس انداز                 0
پایداری و ناپایداری تعادل                 0
بازار کالا IS   2   2 1       5
بازار پول LM   1 2     1 1   5
بازار پول و اوراق قرضه                 0
تعادل همزمان در بازار کالا و پول IS-LM   1 1       1 4 3
اثر سیاست های پولی و مالی بر IS-LM 3   1 3   1 1 1 9
کارایی سیاست های پولی و مالی 4 1 3 1 2     1 11
تعمیم مدل درآمد مخارج   1 2           3
تراز پرداخت ها BP   1             1
تعادل داخلی و خارجی اقتصاد IS-LM-BP 2 1 1 1 2 2 2   11
سیستم نرخ ارز ثابت و شناور     1 1 1   1 1 4
تقاضای کل 1 1 2   1 1     6
عرضه کل           2 1   3
عرضه و تقاضای نیروی کار   1         1   2
عرضه کل از دیدگاه کلاسیک 1 2       1     4
عرضه کل از دیدگاه کینزی   1     1 1     3
تعادل عرضه و تقاضای کل       1     1   2
سیاست های پولی و مالی در عرضه و تقاضای کل       1 1     1 2
منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلند مدت 2 1 1 2 1 1   1 8
قانون اوکان       1         1
انتظارات تطبیقی فریدمن 1 1             2
تحلیل نئوکلاسیک ها و انتظارات عقلایی   1     1       2
تورم-نظریه های تورم     1       1 1 2
اقتصاد بخش عرضه                 0
انواع بیکاری               1 0
درآمد مطلق کینز   1   1         2
درآمد نسبی دوزنبری 1     1   1     3
مصرف بین دوره ای فیشر         1       1
درآمد دائمی فریدمن 1   2 1   1 1   6
مصرف-ضریب فزاینده-ارتباط بین توابع مصرف             1 1 1
مصرف سیکل زندگی   1 1 1 2       5
اثر پیگو 1         1     2
نظریه شتاب ساده و انعطاف پذیر 1 1 2   1 1     6
سرمایه گذاری             1   1
ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری کینز                 0
ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری فیشر                 0
کارایی نهایی سرمایه گذاری       2         2
نظریه نئوکلاسیک سرمایه گذاری           1 1   2
هزینه اجاره سرمایه                 0
رشد-نظریه های رشد             1 1 1
تقاضای پول کمبریج         1 1     2
تقاضای پول کینز 1     2 2 1     6
تقاضای سفته بازی توبین   1   1         2
تقاضای معاملاتی (بامول-توبین و … ) 1 1   1     1   4
تقاضای پول فریدمن 1   1     1 1   4
مکانیزم تکاثری خلق پول                 0
نظریه مقداری               1  
عوامل موثر بر عرضه پول   1   2 1 1     5
بانک مرکزی-بدهی دولت             1   1
تبادل بین کار و استراحت               1  
جمع 30 30 30 30 25 25 25 25 220

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید