دانلود کتاب نظریه بازی‌ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی

نظریه بازی‌ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی در واقع بوسیله نویسندگان متعددی نوشته شده است. اما وظیفه جمع‌آوری و تالیف آن بر عهده اشمیت (Christian Schmidt) بوده است. نظریه بازی‌ها به عنوان انقلابی نرم در مباحث اقتصاد محسوب می‌شود. نظریه بازی‌ها با بررسی مدل‌های ریاضی به مطالعه بازی‌های درگیر و همکار و انتخاب منطقی تصمیم‌گیرندگان در یک بازی می‌پردازد. این نظریه انتخاب‌های فردی را مطالعه می‌کند که بهترین تصمیم‌گیری فرد در گرو انتخاب بازیگران دیگر است. نظریه بازی‌ها در رشته‌های مختلفی از جمله اقتصاد، رشته‌های مهندسی، زیست‌شناسی و رایانه کاربرد دارد.

گسترش نظریه بازی‌ها بیشتر منسوب به جان فون نویمان (John von neumann) ریاضی‌دان مجارستانی است. فون نویمان چند سال بعد کتابی با عنوان نظریه بازی‌ها و رفتار اقتصادی را به همراه اسکار مورگنسترن نوشت. بنابراین فون نویمان، مورگنسترن و جان نش را می‌توان از مهمترین چهره‌های نظریه بازی‌ها دانست.

کتاب حاضر را می‌توان کتابی مهم در زمینه نظریه بازی‌ها دانست. چرا که اکثر مباحث نظریه بازی‌ها را پوشش می‌دهد. این کتاب در سه بخش بررسی تاریخی موضوع، محتوای نظری در زمینه نظریه بازی‌ها و اهمیت کاربردی نظریه بازی‌ها نوشته شده است. بنابراین به علاقه‌مندان نظریه بازی‌ها خواندن این کتاب مهم و با اهمیت پیشنهاد می‌شود.

نظریه بازی‌ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی

فصل‌های کتاب نظریه بازی‌ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی (Game Theory and Economic Analysis):

بخش اول: بینش تاریخی نظریه بازی‌ها

فصل اول: دیدگاه تاریخی در مورد فون نویمان (Von Neumann) و مورگنسترن (Morgenestern) در چشم‌انداز تاریخی

فصل دوم: گسستگی در مقابل پایداری نظریه بازی‌ها (جان نش (Nash) در برابر فون نویمان و مورگنسترن)

بخش دوم: محتوای نظری بحث نظریه بازی‌ها

فصل سوم: شهرت و اعتبار نظریه بازی‌ها

فصل چهارم: ارزیابی نظریه بازی‌های همکارانه

فصل پنجم: نحوه همکاری در نظریه بازی‌ها

فصل ششم:‌اهمیت فون نویمان و مورگنسترن در ادبیات نظریه بازی‌ها

فصل هفتم: مباحث متفرقه در نظریه بازی‌ها

بخش سوم: کاربردها

فصل هشتم: مکانیسم انتخاب جمعی و انگیزه‌های فردی

فصل نهم: مدل‌های تیم به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل مشکلات همکارانه در شرکت‌ها

 

دانلود کتاب نظریه بازی‌ها و تجزیه و تحلیل اقتصادی:


download

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید