کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد سنجی وولدریج

کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد سنجی وولدریج (Wooldridge) کتابی که اکثر مباحث اقتصاد سنجی را پوشش داده است، از جمله منابع مهم برای افرادی است که به مباحث اقتصاد سنجی و کاربردهای آن علاقه‌مند هستند. مزیت این کتاب ۷ ضمیمه‌ای است که در انتهای کتاب آمده و مباحث مقدماتی و آماری لازم را برای شروع بحث اقتصادسنجی، پوشش داده است. بعد از مطالعه مباحث اولیه آماری مورد نیاز اقتصاد سنجی در انتهای کتاب،فصل با مقدمه‌ای بر اقتصاد سنجی شروع می‌شود. نکته متمایز این کتاب مثال‌های کاربردی مرتبط با هر فصل است. همچنین تمرینات انتهایی کتاب علاوه بر تکمیل مباحث آموزشی فصل مربوطه شامل تمرینات کاربردی و کار با نرم‌افزار استاتا است. بنابراین می‌توان نرم‌افزار استاتا را به صورت کاربردی با حل مسائل چالشی موجود در کتاب تمرین کرد.

مقدمه‌ای بر اقتصاد سنجی وولدریج

کتاب در سه بخش مهم فصل‌بندی شده است. بخش اول مباحث تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده‌های مقطعی (Cross-Sectional Data) است. این بخش شامل ۹ فصل است که می‌تواند مباحث اقتصاد سنجی دوره کارشناسی را پوشش دهد. مباحثی از قبیل رگرسیون ساده، رگرسیون چند متغییره و ناهمسانی واریانس از جمله فصل‌های این بخش است. بخش دوم مباحث تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده‌های سری زمانی (Time Series Data) است. این بخش از سه فصل تشکیل شده است که به همراه مباحث بخش یک می‌تواند مباحث دوره کارشناسی ارشد را پوشش دهد. بحث‌های مربوط به نقض فروض کلاسیک در اقتصاد سنجی از مباحث عمده این بخش است. بخش سوم به موضوعات پیشرفته در اقتصاد سنجی اختصاص یافته است. اکثر موضوعات این فصل را کار با داده‌های پانل (Panel Data) تشکیل می‌دهد. این زیربخش شامل ۷ فصل است که با مباحث بخش‌های قبلی، در مجموع کتاب شامل ۱۹ فصل می‌شود.

کتاب با ۷ ضمیمه‌ی ارزشمندی که مباحث آماری مهم و ابتدایی اقتصاد سنجی و مباحثی که برای فهم اقتصاد سنجی ضروری است و بخش انتهایی کتاب را تشکیل می‌دهد به پایان می‌رسد.

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی وولدریج:


download

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید