جزوه اقتصادسنجی پیشرفته دکتر خیابانی

جزوه اقتصادسنجی دکتر خیابانی

دکتر خیابانی یکی از بهترین اساتید حوزه اقتصادسنجی در کشور است. سایت اقتصادی‌ها جزوه اقتصادسنجی درس اقتصادسنجی 2 دوره ارشد که توسط ایشان تدریس شده است را برای شما آماده کرده است. این جزوه شامل مباحث زیر است:

معادلات همزمان

مفهوم معادلات همزمان

مسئله شناسایی در معادلات همزمان

سیستم های عطفی

مسئله سازگاری و تورش در معادلات همزمان هنگام تخمین با روش حداقل مربعات معمولی

تخمین معادلات همزمان به روش حداقل مربعات غیرمستقیم

تخمین معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2sls)

رویکرد متغیر ابزاری در معادلات همزمان

مفهوم تخمین زن های full information و limited information

تخمین معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)

سری های زمانی

معرفی و مفهوم مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

مفهوم پایایی و پایداری در مدل VAR

پیش بینی در مدل های  Vector Autoregression

علیت گرنجر

توابع واکنش آنی (Impulse Response)

تجزیه واریانس (Variance Decomposition)

نحوه مدل سازی در مدل VAR

تعیین وقفه بهینه در مدل VAR

مفهوم هم انباشتگی

آزمون هم انباشتگی جوهانسن جوسلیوس

مدل های واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH-GARCH)

 

جزوه اقتصادسنجی دکتر خیابانی را از لینک زیر می توانید دانلود کنید:


download

لینک دانلود


 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید