کاربرد اکسل در اقتصادسنجی

کاربرد اکسل در اقتصادسنجی (Using Excel For Principle of Econometrics 3ed)

کاربرد اکسل در اقتصادسنجی

کتاب کاربرد اکسل در اقتصادسنجی یکی از بهترین کتاب‌های تالیف شده در زمینه استفاده از اکسل برای اقتصادسنجی است. این کتاب توسط انتشارات Wiley و در 484 صفحه منتشر شده است. نویسندگان این کتاب ASLI K. OGUNC و R. CARTER HILL هستند. این کتاب شامل 17 فصل است. عناوین فصول این کتاب به شرح زیر است:

 1. معرفی اکسل
 2. رگرسیون خطی ساده
 3. برآورد فاصله اطمینان و آزمون فرضیه
 4. تخمین، خوبی برازش و مسائل مربوط به مدل‌سازی
 5. رگرسیون خطی چندمتغیره
 6. استنباط آماری در رگرسیون چند متغیره
 7. روابط غیرخطی
 8. ناهمسانی واریانس
 9. مدل های پویا، خودهمبستگی و پیش‌بینی
 10. متغیرهای توضیحی تصادفی و تخمین زن های گشتاوری
 11. مدل معادلات همزمان
 12. داده های سری زمانی نامانا و هم انباشتگی
 13. مقدمه ای بر کلان-سنجی: مدل های خود توضیح برداری و تصحیح خطای برداری
 14. مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی: مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH)
 15. مدلپانل دیتا(داده‌های تابلویی)
 16. مدل های متغیر وابسته محدود یا کیفی

 

دانلود کتاب کاربرد اقتصادسنجی در اکسل:

Using Excel For Principle of Econometrics 3ed

لینک کتاب در سایت آمازون:

Amazon

پسورد فایل: www.economya.ir

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید