خانه برچسب‌ها دکتری اقتصاد نفت و گاز

برچسب: دکتری اقتصاد نفت و گاز

جزوه اقتصاد انرژي- امامی میبدی

از انرژي به عنوان یکی از عوامل تولید نام برده میشود که در کنار سایر عوامل مثل کار و سرمایه و مواد اولیه مد نظر...