خانه برچسب‌ها کتاب نظریه بازی ها و مدلسازی اقتصادی

برچسب: کتاب نظریه بازی ها و مدلسازی اقتصادی

نظریه بازی‌ها و مدلسازی اقتصادی

دانلود کتاب نظریه بازی‌ها و مدلسازی اقتصادی نظریه بازی‌ها و مدلسازی اقتصادی نوشته کریپس (David M Kreps) و هولدن (Paul E. Holden) هر دو از...