خانه برچسب‌ها ماتریس واریانس – کوواریانسی در محیط لیزرل

برچسب: ماتریس واریانس – کوواریانسی در محیط لیزرل

دانلود آموزش نرم افزار ليزرل (Lisrel)

   لیزرل(LISREL)  مخفف عبارتLinear Structural Relationships" " به معنای ارتباطات خطی ساختاری است که برخی به غلط آن را مترادف مدل یابی معادلات ساختاری...