خانه برچسب‌ها کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه

برچسب: کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه

دانلود پاورپوینت شاخص های توسعه پایدار

    توسعه پایدار یک از پارادایم های آلترناتیو درادبیات توسعه است. توسعه پایدار با بازنگری در مفاهیم و اهداف و مرتبط با توسعه ،خواهان اتخاذ...