خانه برچسب‌ها کارگاه آموزشی منطق فازی و کاربرد آند در اقتصاد

برچسب: کارگاه آموزشی منطق فازی و کاربرد آند در اقتصاد

کارگاه آموزشی کاربرد منطق فازی در اقتصاد و مالی

0
ثبت نام نوع اول: فقط شرکت در کارگاه و دریافت گواهینامه ثبت نام نوع دوم: شرکت در کارگاه و دریافت گواهینامه+فیلم ضبط شده کلاس+فایل‌ها و...