خانه برچسب‌ها نرم افزار تحلیل مرزی تصادفی

برچسب: نرم افزار تحلیل مرزی تصادفی

دانلود نرم افزار تحلیل مرزی تصادفی (Frontier V4.1)

0
درباره نرم افزار تحلیل مرزی تصادفی (Frontier V4.1) تحلیل مرزی تصادفی یکی از رویکردهای پرکاربردی است که در مباخث بررسی کارایی از آن بهره گرفته...