خانه برچسب‌ها نحوه مطالعه ریاضی کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

برچسب: نحوه مطالعه ریاضی کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

برای آنها که از ریاضیات می ترسند!

0
ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد شامل 25 سوال با ضریب 2 منابع اصلی ریاضيات و کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران انتشارات اثبات منابع کمکی محمد حسين پور کاظمی...