خانه برچسب‌ها سیاست یکسان سازی

برچسب: سیاست یکسان سازی

گرفتار مارپيچ ارز-تورم شديم

0
عباس شاکری: «برای واژگون‌کردن پایه‌های موجود جامعه هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر و بهتر از خراب‌کردن و بی‌اعتبارکردن ارزش پول رایج آن کشور نیست. این...

نرم افزار تدریس و آموزش اقتصاد خرد (رسم توابع تقاضا، هزینه...

0
نرم افزار تدریس و آموزش اقتصاد خرد (رسم توابع تقاضا، هزینه و ...) در اقتصاد خرد، با توابع گوناگونی سرو کار داریم. توابع تقاضا، مطلوبیت،...