خانه برچسب‌ها دوره آموزشی stata

برچسب: دوره آموزشی stata

کارگاه آموزشی استاتا (مقدماتی)

4
نرم افزار آماری استاتا از سال 1985 به عنوان یک نرم افزار چند منظوره آماری برای محاسباتی همچون مدیریت داده‌ها، تجزیه تحلیل آماری، ترسیم...

دوره‌های آموزشی

0
سایت اقتصادی‌ها در نظر دارد به زودی دوره‌های آموزشی کاربردی متنوعی را برای مخاطبان اقتصادی خود برگزار نماید. تیم اقتصادی‌ها در حال برنامه‌ریزی و...

نرم افزار تدریس و آموزش اقتصاد خرد (رسم توابع تقاضا، هزینه...

0
نرم افزار تدریس و آموزش اقتصاد خرد (رسم توابع تقاضا، هزینه و ...) در اقتصاد خرد، با توابع گوناگونی سرو کار داریم. توابع تقاضا، مطلوبیت،...