خانه برچسب‌ها دانلود کتاب R for Beginners

برچسب: دانلود کتاب R for Beginners

دانلود کتاب R for Beginners

R یک زبان و محیط محاسبات آماری و گرافیک است.R به عنوان یک پیاد سازی متفاوت از زبان S محسوب می شود. S-Plus یک پیاده سازی دیگر...