خانه برچسب‌ها دانلود جزوه اقتصادسنجی دکتر محمدی

برچسب: دانلود جزوه اقتصادسنجی دکتر محمدی

جزوه اقتصادسنجی مقدماتی دکتر شاپور محمدی

0
درباره جزوه اقتصادسنجی مقدماتی دکتر شاپور محمدی شاپور محمدی استاد و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشگاه تهران است. دکترای وی در زمینه اقتصادسنجی و...