خانه برچسب‌ها جزوه نظریات رشد_کاربردی برای کنکور دکتری اقتصاد

برچسب: جزوه نظریات رشد_کاربردی برای کنکور دکتری اقتصاد

جزوه نظریات رشد_کاربردی برای کنکور دکتری اقتصاد

   یکی از بهترین کتاب های اقتصاد کلان پیشرفته، کتاب رومر می باشد. ادبیات روان و زیبای این کتاب فهم اقتصاد کلان را برای دانشجویان...