خانه برچسب‌ها الگوی رشد رومر، گروسمن، هلپمن، آقیون و هویت

برچسب: الگوی رشد رومر، گروسمن، هلپمن، آقیون و هویت

جزوه نظریات رشد_کاربردی برای کنکور دکتری اقتصاد

   یکی از بهترین کتاب های اقتصاد کلان پیشرفته، کتاب رومر می باشد. ادبیات روان و زیبای این کتاب فهم اقتصاد کلان را برای دانشجویان...