خانه برچسب‌ها آزمون فرضیه (t تک نمونه ای)

برچسب: آزمون فرضیه (t تک نمونه ای)

آموزش استاتا (فیلم‌های آموزشی استاتا)

3
آموزش استاتا (STATA) به نظر نمی‌رسد که نیازی به معرفی نرم افزار استاتا وجود داشته باشد. این نرم افزار کارآمد در علوم مختلفی چون آمار، اقتصاد،...