تعریف متغیر مجازی در ایویوز (Dummy Variable)

0
499
تعریف متغیر مجازی در ایویوز

متغیر مجازی چیست؟ در نرم افزار ایویوز چگونه تعریف می شود؟

متغیر مجازی، یک متغیر کمی است که نماینده متغیرهای کیفی (مانند جنسیت، وابستگی سیاسی و …) یا شکست های ساختاری بوده و معمولا به دو مقدار صفر و ۱ محدود می شود. به عنوان مثال زمانی که جنسیت یک فرد مرد است متغیر مجازی مقدار یک اختیار می کند و زمانی که جنسیت فرد زن است، مقدار آن برابر صفر می شود. یا به عنوان مثالی دیگر، زمانی که شکست ساختاری رخ می دهد، مقدار یک به خود می گیرد و زمانی که شرایط عادی برقرار است مقدار صفر خواهد داشت. در ویدئوی زیر، «سیاوش محمدپور» مدرس دوره های اقتصادسنجی، در خصوص مفهوم متغیرهای مجاری و نحوه تعریف کردن آنها در نرم افزار ایویوز (Eviews) توضیح می دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید