رتبه های کنکور ۹۴ و دانشگاه قبولی

0
706

رتبه های کنکور ۹۴ و دانشگاه قبولی

رتبه های کنکور ۹۴ و دانشگاه قبولی توسط اقتصادی‌ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش‌آموختگان اقتصاد گردآوری شده است. اقتصادی‌ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

تذکر: بدیهی است رتبه‌ها و دانشگاه قبولی در جدول بالا مربوط به کنکور سال ۱۳۹۴ است و نمی‌تواند یک معیار قطعی برای سال ۱۳۹۵ و سال‌های بالاتر باشد. چون ممکن است ترکیب انتخاب رشته‌ها برای سال جدید تغییر کند. به هر حال یک ملاک خوب است برای اینکه بدانیم با رتبه کسب شده احتمالا در کدام دانشگاه پذیرفته خواهیم شد.

موفق باشید.

حسن طالبی

رتبه در کنکور دانشگاه پذیرفته شده گرایش توضیحات
۱ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۴ تهران علوم اقتصادی  
۱۱ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۱۶ تهران علوم اقتصادی  
۱۸ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۲۰ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۲۱ تهران علوم اقتصادی  
۲۲ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۲۴ صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۳۱ صنعتی شریف علوم اقتصادی شبانه
۳۴ صنعتی شریف علوم اقتصادی شبانه
۳۸ تهران علوم اقتصادی احتمالا شبانه
۴۱ تهران علوم اقتصادی  
۶۶ علامه طباطبایی علوم اقتصادی  
۶۷ فردوسی مشهد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
۹۶ اقتصاد نفت و گاز   معدل: ۱۷:۶۰
۹۷ تهران بانکداری اسلامی روزانه
۱۲۷ تهران اقتصاد اسلامی روزانه
۱۲۷ فردوسی مشهد علوم اقتصادی روزانه، اولویت اول
۱۳۲ تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شبانه، رشته هایی که قبول نشده: محض شریف و تهران روزانه و شبانه، توسعه تهران، توسعه تهران شبانه
۱۵۸ علامه طباطبایی انرژی رشته هایی که قبول نشده: محض روزانه و شبانه تهران و شریف، محض بهشتی، صنعت نفت تهران
۱۵۸ علامه طباطبایی انرژی روزانه، رشته هایی که قبول نشده: محض شریف و تهران روزانه و شبانه، محض علامه
۱۶۱ علامه طباطبایی محیط زیست رشته هایی که قبول نشده: محض تهران و شریف، تربیت و بهشتی و علامه، توسعه علامه، محیط تهران، محیط علامه
۱۹۹ علامه طباطبایی محیط زیست  
۲۰۶ تهران بانکداری شبانه
۲۱۰ شهید بهشتی انرژی احتمالا شبانه
۲۱۱ شهید بهشتی علوم اقتصادی شبانه
۲۲۶ علامه طباطبایی تجارت الکترونیک رشته هایی که قبول نشده: سیستم بهشتی و محیط زیست علامه
۲۳۷ بابلسر علوم اقتصادی  
۲۴۰ علم و صنعت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
۲۵۰ چمران اهواز علوم اقتصادی  
۲۵۶ علامه طباطبایی علوم اقتصادی شبانه
۲۵۷ مردود   انتخاب رشته و مشاوره بد
۲۶۶ اصفهان علوم اقتصادی رشته هایی که قبول نشده: انرژی بهشتی
۲۸۷ خوارزمی انرژی  
۳۲۳ اصفهان اقتصاد توسعه  
۳۴۳ رازی کرمانشاه علوم اقتصادی  
۳۴۷ خوارزمی بانکداری  
۳۷۸ علامه طباطبایی اقتصاد توسعه شبانه
۳۹۰ الزهرا علوم اقتصادی  
۴۰۵ علامه طباطبایی اقتصاد توسعه شبانه
۴۲۵ علامه طباطبایی برنامه ریزی شبانه
۴۴۶ رازی کرمانشاه علوم اقتصادی  
۴۶۵ بابلسر علوم اقتصادی رشته هایی که قبول نشده: محض روزانه و شبانه تهران و شریف، مشهد و همدان. رشته هایی که قبول می شده: انرژی روزانه فردوسی، روزانه توسعه همدان، شبانه علامه و مدرس گرایش انرژی
۴۶۵ بابلسر علوم اقتصادی  
۴۸۳     مردود
۵۰۰ چمران اهواز علوم اقتصادی سهمیه
۵۲۶ علامه طباطبایی محیط زیست شبانه
۶۵۸ قم   دانشگاه قم اسلامی
۶۸۰ مازندران علوم اقتصادی  
۶۸۰ مازندران انرژی  
۷۳۰     مردود
۷۳۶ کرمان علوم اقتصادی  
۷۴۰ بابلسر علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
۹۰۰ غیرانتفاعی خاتم اقتصاد توسعه  
۱۳۷۰     مردود
۱۹۰۰ اصفهان علوم اقتصادی غیر انتفاعی شهید اشرفی
۲۰۰۰ تهران   موسسه غیر انتفاعی خاتم
۲۱۷۰ مفید قم علوم اقتصادی غیر انتفاعی

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید