رتبه های کنکور ۹۳ و دانشگاه قبولی

0
641

رتبه های کنکور ۹۳ و دانشگاه قبولی

رتبه های کنکور ۹۳ و دانشگاه قبولی توسط اقتصادی‌ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش‌آموختگان اقتصاد گردآوری شده است. اقتصادی‌ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

تذکر: بدیهی است رتبه‌ها و دانشگاه قبولی در جدول بالا مربوط به کنکور سال ۱۳۹۳ است و نمی‌تواند یک معیار قطعی برای سال ۱۳۹۴ و سال‌های بالاتر باشد. چون ممکن است ترکیب انتخاب رشته‌ها برای سال جدید تغییر کند. به هر حال یک ملاک خوب است برای اینکه بدانیم با رتبه کسب شده احتمالا در کدام دانشگاه پذیرفته خواهیم شد.

موفق باشید.

حسن طالبی

رتبه در کنکور دانشگاه پذیرفته شده گرایش توضیحات
۱ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۳ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۶ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۸ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۹ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۲۰ دانشگاه تهران علوم اقتصادی  
۲۳ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۲۶ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۲۷ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۲۸ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی  
۳۵ دانشگاه تهران علوم اقتصادی  
۳۹ دانشگاه تهران علوم اقتصادی  
۴۰ دانشگاه تهران علوم اقتصادی مشکوک
۵۳ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
۵۵ دانشگاه تهران انرژی  
۵۶ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
۵۹ علامه علوم اقتصادی دختر
۶۰ دانشگاه تهران علوم اقتصادی شبانه
۶۱ دانشگاه تهران انرژی  
۶۲ دانشگاه تهران انرژی  
۶۳ علامه علوم اقتصادی دختر
۶۴ دانشگاه تهران اقتصاد محیط زیست  
۶۵ دانشگاه صنعتی شریف علوم اقتصادی سهمیه استعداد درخشان
۷۸ دانشگاه تهران علوم اقتصادی شبانه
۷۹ دانشگاه علامه علوم اقتصادی نامشخص
۸۵ اصفهان علوم اقتصادی  
۸۸ علامه علوم اقتصادی نامشخص
۹۰ تهران بانکداری  
۱۰۵ نفت تهران    
۱۰۹ تبریز علوم اقتصادی  
۱۵۷ شهید بهشتی علوم اقتصادی مشکوک
۱۷۰ شهید بهشتی سیستم های اقتصادی  
۱۷۲ علم و صنعت توسعه  
۱۷۵ علامه توسعه دختر
۱۸۲ بهشتی برنامه ریزی  
۱۹۵ دانشگاه شیراز علوم اقتصادی  
۲۱۵ الزهرا علوم اقتصادی  
۲۱۰ علامه محیط پسر
۲۲۰ تهران بانکداری شبانه
۲۲۷ علامه تجارت دختر
۲۳۹ علامه محیط پسر
۲۴۰ علامه تجارت دختر
۲۵۲ علامه انرژی شبانه
۲۹۲ الزهرا علوم اقتصادی  
۳۰۰ اصفهان علوم اقتصادی  
۳۰۳ الزهرا علوم اقتصادی  
۳۱۶ علامه انرژی شبانه-پسر
۳۲۰ علامه انرژی شبانه-پسر
۳۳۰ اصفهان محض  
۳۵۸ پژوهشگاه علوم انسانی علوم اقتصادی  
۳۷۸ دانشگاه تهران اسلامی شبانه
۳۷۹ اصفهان توسعه  
۳۸۰ علم و صنعت توسعه روزانه
۳۹۴ علامه انرژی شبانه-پسر
۴۰۴ دانشگاه مازندران علوم اقتصادی  
۴۲۰ بابلسر علوم اقتصادی  
۴۳۹ بابلسر علوم اقتصادی  
۴۸۷ علامه بانکداری شبانه-دختر
۵۳۳ دانشگاه علوم اقتصادی اسلامی روزانه
۵۳۵ چمران علوم اقتصادی  
۵۴۲ الزهرا علوم اقتصادی شبانه
۵۵۵ همدان علوم اقتصادی  
۶۰۳ علم و صنعت توسعه شبانه
۶۳۶ زنجان علوم اقتصادی  
۶۵۵ علامه محیط زیست شبانه-نامشخص
۶۵۹ اصفهان اقتصاد هنر  
۷۰۰ سمنان علوم اقتصادی  
۷۳۵ الزهرا انرژی نامشخص
۷۳۸ اصفهان اقتصاد هنر  
۷۳۹ سمنان علوم اقتصادی معدل:۱۵٫۲۶ روزانه
۷۴۲ سمنان علوم اقتصادی  
۷۵۱ الزهرا انرژی شبانه
۷۵۸ ارومیه علوم اقتصادی تغییر رشته ای
۷۶۱ علوم اقتصادی بانکداری شبانه
۷۹۰ فردوسی توسعه شبانه
۸۲۷ علامه بانکداری شبانه-پسر
۸۳۰ فردوسی انرژی شبانه
۹۲۱ اصفهان اسلامی شبانه
۹۴۳ زاهدان علوم اقتصادی

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید