هیئت علمی

سیاب ممی‌پور

دکتری اقتصاد
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

Siab-mamipoor-DMSU-Researcher(1)

هیئت علمی

موسس

علی رئوفی

دانشجوی دکتری اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی

Ali-Raoofi

هیئت علمی

موسس

سیاوش محمدپور

دانشجوی دکتری اقتصاد
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

mohammadpoor-2

هیئت علمی

موسس

حسن طالبی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف

Hassan-Talebi

مدیر اجرایی

لیلا لامعی

فوق دیپلم معماری

Leila-Lameei

روابط عمومی

طاهره جاهد

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

Untitled

همکار

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه اقتصادی‌ها است : اقتصادی‌ها --- طراحی و اجرا و هاستینگ: فیجت اسپینر