خانه برچسب‌ها کاربرد شبکه عصبی در علوم اجتماعی

برچسب: کاربرد شبکه عصبی در علوم اجتماعی

کارگاه آموزشی شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)

8
در سال‌های اخیر، محاسبات نرم و روش‌هایی مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی جایگاه ویژه‌ای در مطالعات تجربی علم اقتصاد پیدا کرده‌اند. پیچیدگی موجود در اقتصاد و...