خانه برچسب‌ها ریاضیات برای اقتصاد سنجی نوشته Phoebus J.Dhrymes

برچسب: ریاضیات برای اقتصاد سنجی نوشته Phoebus J.Dhrymes

ریاضیات برای اقتصاد سنجی (نوشته دری‌میز)

ریاضیات برای اقتصاد سنجی ریاضیات برای اقتصاد سنجی نوشته دری‌میز (Phoebus J. Dhrymes) استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا در شرق آمریکا است. کتاب مباحث ریاضی...