خانه برچسب‌ها جزوه اقتصاد انرژی ارشد

برچسب: جزوه اقتصاد انرژی ارشد

جزوه اقتصاد انرژي- امامی میبدی

از انرژي به عنوان یکی از عوامل تولید نام برده میشود که در کنار سایر عوامل مثل کار و سرمایه و مواد اولیه مد نظر...