خانه برای آنها که از آمار می ترسند! study-probability-with-two-dice-and-a-spreadsheet

study-probability-with-two-dice-and-a-spreadsheet

کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

7

اقتصاد کلان کلاسیک (برخی تغییرات مدرن)

اقتصاد کلان کلاسیک اقتصاد کلان کلاسیک نوشته آهیاکپور (James C.W.Ahiakpor) استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است. او به مباحثی همچون اقتصاد پولی، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه و تاریخ...